افزایش۳برابری تولید کلزا

علیرضا مهاجر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح خوداتکایی دانه های روغنی از سال ۹۵-۹۴ آغاز شده است، اظهارداشت: امسال دومین  سالی است که طرح مذکور در کشور اجرا می شود.
وی با اشاره به اینکه میزان تولید کلزا در سال  زراعی ۹۴-۹۳ به ۴۵ هزارتن رسیده بود، افزود: این کمترین میزان تولید کلزا در طول ۲۰ سال گذشته بود و با توجه به افزایش جمعیت و افزایش مصرف سرانه روغن نباتی میزان وابستگی کشور به خارج را دو چندان کرد.
مجری طرح دانه های روغنی ادامه داد: با توجه به اینکه میزان وابستگی ما به خارج از کشور بیش از ۹۰ درصد است بنابراین ضروری بود که اجرای این طرح هرچه سریع تر آغاز شود.
مهاجر با بیان اینکه سال ۹۵ میزان تولید کلزا به ۶۷ هزارتن رسید، گفت: درحال حاضر نصف این محصول برداشت شده و برداشت آن هنوز ادامه دارد، با این‌حال میزان خرید به ۸۰ هزار تن رسیده و پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت؛ میزان‌تولید ما به حدود ۲۰۰ هزارتن افزایش یابد.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه رقم فوق ۳ برابر میزان تولید سال گذشته است، اظهارداشت: خرید و پرداخت به موقع پول کشاورزان در سال  گذشته باعث افزایش سطح زیرکشت و درنهایت رشد تولید این محصول شد.
مهاجر اضافه کرد: همچنین تهیه ارقام و بذور مناسب برای کشاورزان، آموزش آنان توسط کارشناسان داخلی و خارجی و اختصاص یارانه نهاده های کشاورزی از جمله بذر، کود، سم و ادوات کشاورزی از جمله دلایل این افزایش تولید بود.
مجری طرح دانه های روغنی با بیان اینکه در کنار کلزا تولید  ۳ دانه روغنی گلرنگ، سویا و آفتابگردان نیز تحت حمایت وزارت جهاد قرار دارد، گفت:در سال ۹۴ میزان تولید سویا در کشور به ۸۵ هزارتن رسید، درسال ۹۵ این عدد به ۱۳۵ هزارتن رسید که بیش از ۶۰ درصد افزایش تولید در این زمینه داشتیم؛ برای سال جاری نیز پیش بینی می شود ۲۰ درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته داشته باشیم.
مهاجر درباره آفتاب گردان نیز افزود:دانه  آفتاب گردان بین ۴۸ تا ۵۰ درصد روغن دارد و از این جهت یک دانه روغنی بسیار خوب محسوب می شود.
وی با بیان اینکه روغن آفتاب گردان کیفیت بسیار بالایی دارد، اضافه کرد: خوشبختانه ارقام بسیار خوبی از این دانه وارد کشور شده که هیبرید هستند و قابلیت کشت در همه فصول و همه نقاط کشور را دارند بنابراین ما می توانیم قسمت زیادی از نیاز کشور به روغن را از طریق آفتابگردان تامین کنیم.
مشاور وزیر جها کشاورزی با بیان اینکه سطح زیر کشت ارقام خارجی نسبت به سال گذشته حدودا ۲ برابر شده است، ادامه داد: امیدواریم تولید ما نیز به همین میزان افزایش پیدا کند.
مهاجر  درباره  تولید گلرنگ نیز گفت: گلرنگ معمولا در اراضی کم بازده توسط کشاورزان فقیر کشت می شود که هم از دانه این گیاه استفاده می شود و از گلبرگ های آن برای تولید رنگ، که این می تواند باعث ایجاد اشتغال در سطح روستاها شود، هم روغن ما را تامین کند و هم بخشی از کنجاله مورد نیازمان را.
مجری طرح دانه های روغنی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۵ هزار هکتار گلرنگ در کشور کشت شد، افزود: امسال بیش از ۱۰ هزار هکتار کشت انجام شده است.
مهاجر ادامه داد: با توجه به اینکه گلبرگ های گلرنگ بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند پیش بینی می کنیم امسال ۱۵ هزارتن‌دانه گلرنگ در کشور تولید شود.
وی با بیان اینکه امسال تاکنون در خرید دانه های روغنی با مشکلی مواجه نبودیم، اضافه کرد: پرداخت ها نیز تاکنون به موقع انجام شده امیدواریم از این پس نیز مشکلی در این زمینه به وجود نیاید.
امسال ۸ درصد نیاز کشور به واردات در داخل تامین می شود
وی درباره واردات روغن به کشور نیز گفت: نیاز کشور به روغن خام حدودا یک و نیم میلیون تن است که امسال فقط ۴۰۰ هزارتن دانه تولید می کنیم که از آن حدود ۱۲۰ هزارتن روغن استحصال می شود و تقریبا ۸ درصد نیاز کشور را تامین خواهد کرد؛ نسبت به سال گذشته حدود ۳ درصد در طرح خودکفایی دانه های روغنی پیشرفت کرده ایم.
مجری طرح دانه های روغنی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۵ هزار هکتار گلرنگ در کشور کشت شد، افزود: امسال بیش از ۱۰ هزار هکتار کشت انجام شده است.
مهاجر ادامه داد: با توجه به اینکه گلبرگ های گلرنگ بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند پیش بینی می کنیم امسال ۱۵ هزارتن‌دانه گلرنگ در کشور تولید شود.
وی با بیان اینکه امسال تاکنون در خرید دانه های روغنی با مشکلی مواجه نبودیم، اضافه کرد: پرداخت ها نیز تاکنون به موقع انجام شده امیدواریم از این پس نیز مشکلی در این زمینه به وجود نیاید.
وی درباره واردات روغن به کشور نیز گفت: نیاز کشور به روغن خام حدودا یک و نیم میلیون تن است که امسال فقط ۴۰۰ هزارتن دانه تولید می کنیم که از آن حدود ۱۲۰ هزارتن روغن استحصال می شود و تقریبا ۸ درصد نیاز کشور را تامین خواهد کرد؛ نسبت به سال گذشته حدود ۳ درصد در طرح خودکفایی دانه های روغنی پیشرفت کرده ایم.

مهاجر با بیان اینکه میزان تولید کل دانه های روغنی را در سال گذشته و خرید تضمینی آنها ۲۰۰ هزارتن بوده است، ادامه داد: امسال میزان خرید ما ۴۰۰ هزارتن خواهد بود اما میزان تولید به حدود ۶۵۰ هزار تن می رسد چون برخی محصولات مانند کنجد و تخم پنبه خرید تضمینی نمی شود و خود جذب بازار می شوند.

منبع: mehrnews.com

  نظرات